Podání podnětu


Naše společnost vyzývá kohokoli, kdo se setkal s takovým chováním, které dle jeho přesvědčení může být v rozporu s etickým kodexem nebo jinými pravidly a které má nebo může mít vztah k naší společnosti, aby takovou skutečnost či podezření oznámil právnímu oddělení prostřednictvím níže uvedeného formuláře, případně na e-mailovou adresu ruzickova@hyundai-steel.com nebo telefonicky na číslo +420-558-419-356.

Oznamovatel ani jiná osoba nesmí být vystaveni odvetným opatřením za to, že byl podán podnět. Zákazu odvetných opatření se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivý podnět.

Formulář neslouží k vyřizování záležitostí týkajících se koncových zákazníků (zejména běžných reklamací a stížností).


Podání podnětu

Doplňující informace

Přetrvává stále výše vybrané závadné chování?
Kdy jste si všimli tohoto chování?
Povolené formáty jsou: .pdf, .doc, .docx, .xls, xlsx, .jpg, .png

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje nejsou povinné.

V případě, že nechcete být kontaktováni našimi právníky a chcete zvolit možnost anonymního podání podnětu, údaje nevyplňujte. 
 

Spolehněte se na nás i Vy!

Hyundai Steel Czech – společnost postavená na ocelových základech.

Kontaktujte nás

Kontakt