Podání podnětu


Naše společnost vyzývá kohokoli, kdo se setkal s takovým chováním, které dle jeho přesvědčení může být v rozporu s etickým kodexem nebo jinými pravidly a které má nebo může mít vztah k naší společnosti, aby takovou skutečnost či podezření oznámil prostřednictvím níže uvedeného formuláře, případně podáním listinného oznámení do schránky, k tomu určené v každé provozovně, nebo osobně vůči následujícím příslušným osobám

Ondřej Víta - provozovna Ostrava, Na Rovince 1123

Adéla Satková - provozovna Nošovice, Hyundai 333/5

Oznamovatel ani jiná osoba nesmí být vystaveni odvetným opatřením za to, že byl podán podnět. Zákazu odvetných opatření se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivý podnět.

Formulář neslouží k vyřizování záležitostí týkajících se koncových zákazníků (zejména běžných reklamací a stížností), ani k vyřizování standartních pracovněprávních záležitostí


Podání podnětu

Doplňující informace

Přetrvává stále výše vybrané závadné jednání nebo stav?
Kdy jste si závadného jednání nebo stavu všimli?
Povolené formáty jsou: .pdf, .doc, .docx, .xls, xlsx, .jpg, .png

Kontaktní údaje

K tomu, aby bylo vaše oznámení zpracováno a abychom mohli splnit veškeré povinnosti, které nám právní ochrana ochrany oznamovatelů ukládá, potřebujeme znát Vaše základní kontaktní údaje. S těmito údaji se seznámí pouze příslušná osoba, oprávněná příjímat a zpracovávat oznámení. Nikdo jiný nemá k obsahu přijatých oznámení přistup.

Spolehněte se na nás i Vy!

Hyundai Steel Czech – společnost postavená na ocelových základech.

Kontaktujte nás

Kontakt